top of page

Informacje o plikach cookie i prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności.

 1. Pojęcia centralne

 2. Informacje kontaktowe

 3. Podium AS jest administratorem danych

 4. Jakiego rodzaju informacje zbieramy?

 5. Zgoda zgodnie z ust. 6f oraz możliwość wycofania zgody

 6. Informacje z innych źródeł

 7. Cel przetwarzania danych osobowych?

 8. Zgoda na korespondencję e-mail, marketing bezpośredni i dalszy kontakt

 9. Jak długo przechowywane są informacje?

 10. Z kim można udostępniać informacje?

 11. Udostępnianie informacji stronom trzecim

 12. Gdzie są przechowywane informacje?

 13. Twoje prawa w zakresie dostępu, usuwania i ewentualnego przenoszenia

 14. Inne cele

 15. Informacje o plikach cookie

 16. E-mail i telefon

1. Dane kontaktowe Podium AS
Podium AS jest odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli masz pytania dotyczące leczenia lub chcesz się z nami skontaktować w celu skorzystania ze swoich praw, poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe:

Podium AS
Sandakerveien 114b
0484 Oslo, Norwegia
Numer organizacji: 984 398 123
Adres e-mail: post@podium.no
Telefon: 945 00 200

2. Pojęcia centralne
Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami można wykorzystać do zidentyfikowania, zlokalizowania lub skontaktowania się z osobą. Przykładami danych osobowych są imię i nazwisko, numer telefonu i adres IP.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie formy postępowania z danymi osobowymi, takie jak: zbieranie, analiza, rejestracja i przechowywanie.

Administrator to osoba, która ustala cel przetwarzania danych osobowych i jakich informacji żąda. To administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem danych jest Podium AS
Podium AS jest odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

4. Jakiego rodzaju informacje zbieramy?
Gdy rejestrujesz się za pomocą formularza, zamawiasz usługę lub produkt, korzystasz z naszego czatu lub odwiedzasz naszą stronę internetową, możesz zostać poproszony o podanie informacji. W zależności od sytuacji możemy poprosić o następujące dane osobowe:

 • Nazwa

 • Adres e-mail

 • Numer telefonu

 • W jakiej firmie pracujesz

 • Stanowisko lub obszar odpowiedzialności

 • W jakiej branży pracujesz

 • Adres strony głównej Twojej firmy

 • Informacje o tym, jakiego rodzaju wsparcia komputerowego potrzebuje Twoja firma oraz jakie produkty i pakiety posiada

 • Inne informacje, takie jak szczegółowe pytania lub odpowiedzi na formularze

 • Specyfikacja:

  • Jakiego adresu internetowego używasz, aby uzyskać dostęp do naszych stron internetowych

  • Twój adres IP i zachowanie użytkownika

  • Informacje o przeglądarce

  • Język i informacje o identyfikacji

  • System operacyjny


5. Ust. 6 f jako alternatywa dla wybranej zgody za pośrednictwem strony internetowej. Zgoda może zostać wycofana
Zaczynamy od uzasadnionej zgody na podstawie § 6f ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli wcześniej nawiązałeś z nami współpracę z klientem lub jesteś nowym klientem, będzie to uzasadniony powód do wysłania Ci informacji. Jest to równoznaczne ze zgodą zgodnie z ustawą o marketingu, ponieważ prawo to obowiązuje w Norwegii od wielu lat.  W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, usuniemy informacje, które posiadamy o Tobie. Należy pamiętać, że usunięcie informacji u nas może wpłynąć na dostarczanie informacji w ramach relacji z klientem, a także wpłynąć na trwające dialogi
 
6. Informacje z innych źródeł
Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, wyrażasz również zgodę na to, abyśmy mogli rejestrować inne informacje o Tobie, które nam przekazałeś przy poprzedniej okazji. Na podstawie publicznie dostępnych informacji możemy również uzupełnić Twoje zarejestrowane informacje o branżę i dodatkowe dane kontaktowe.  Jeżeli jesteś naszym klientem, możemy również dodać dodatkowe dane kontaktowe do Twoich danych, które zarejestrowałeś u nas za pośrednictwem np. zadzwoń do jednego z naszych pracowników. Przechowywane będą również informacje niezbędne do korzystania z usług.

7. Cel przetwarzania danych osobowych?
Informacje, które podajesz, są wykorzystywane w następujących celach:

 • Działania sprzedażowe i marketingowe w formie bezpośredniego kontaktu mailowego lub telefonicznego

 • Obsługa klienta i informacje o naszych produktach

 • Do pozyskiwania statystyk i informacji o zachowaniach użytkowników w celu ulepszenia zarówno strony internetowej, jak i samego doświadczenia użytkownika

Abyśmy mogli zapewnić Ci bardziej osobiste wrażenia i dostarczać produkty oraz inne treści, które Cię interesują.

Prosimy o podanie Twoich danych osobowych w celu:

 • Odpowiadaj na prośby

 • Wyślij żądany materiał lub w inny sposób będziemy mogli wypełnić nasze zobowiązania w zamian za przesłanie przez Ciebie informacji

 • Stwórz i utrzymuj dialog sprzedażowy

 • Wysyłanie informacji, które mogą Cię zainteresować

 • Dodaj się do listy wiadomości e-mail, aby otrzymywać wiadomości i inne treści, które sam wybrałeś


8. Zgoda na korespondencję e-mail, marketing bezpośredni i dalszy kontakt
Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z wyżej wymienionymi celami, wyrażasz zgodę na:

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności

 • Możemy wysyłać Ci bezpośrednie wiadomości e-mail dotyczące naszych produktów

 • Możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail lub telefon

 • Subskrypcja biuletynów za pośrednictwem poczty e-mail, którą sam wybrałeś. Możesz odmówić otrzymywania dalszych wiadomości e-mail, klikając łącze na dole naszych wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami bezpośrednio.


9. Jak długo przechowywane są informacje?
Dane osobowe przetwarzamy tylko tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji celu ich zebrania, po czym usuwamy informacje.

 

Jeśli prowadzisz z nami aktywny dialog, będziemy dbać o Twoje dane przez 2 lata od ostatniego kontaktu; następnie usuwamy informacje, które posiadamy o Tobie. Aktywny dialog definiuje się jako interakcję z Podium AS lub naszymi przedstawicielami w ciągu ostatnich lat przez telefon, odpowiadanie na e-maile, pobieranie materiałów ze strony internetowej lub rejestrację za pośrednictwem formularza.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z akceptacją regularnych wiadomości e-mail, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu zakończenia subskrypcji. Następnie przechowujemy Twoje dane osobowe przez 2 lata przed usunięciem informacji.

W przypadku, gdy jesteś zatrudniony przez firmę będącą naszym klientem, przetwarzamy Twoje dane w zakresie obsługi klienta. W przypadku aktywnych relacji z klientami przetwarzamy Twoje dane, dopóki (1) nie zakończysz swojego stanowiska w firmie lub (2) firma nie ma już z nami aktywnych relacji z klientami. Po zakończeniu relacji z klientem warunki przechowywania i przetwarzania informacji zmieniają się na takie same, jak opisano w poprzednich sekcjach. Jeśli zakończysz pracę w firmie, sam jesteś odpowiedzialny za powiadomienie nas, abyśmy mogli usunąć Twoje dane.

10. Komu można udostępniać informacje?
Dostarczone informacje będą dostępne dla ograniczonej liczby osób w firmie, które pracują w dziale marketingu, zarządzaniu lub sprzedaży.

11. Udostępnianie informacji podmiotom trzecim
Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim. W przypadku trwającego dialogu dotyczącego sprzedaży lub klienta między Tobą, nami i którymkolwiek z naszych partnerów udostępniamy takie informacje, jak:

 • Nazwa

 • Adres e-mail

 • Numer telefonu

 • W jakiej firmie pracujesz

 

Jeśli zarejestrowaliśmy Twoje dane w związku z wydarzeniem realizowanym wspólnie z podmiotem zewnętrznym, możemy przekazać te same kategorie danych osobowych, które podano powyżej, a także wszelkie odpowiedzi na dalsze pytania formularzowe lub szczegółowe.

12. Gdzie są przechowywane informacje?
Informacje są przechowywane przez Podium AS w naszym systemie klienta. W związku z rejestracją na kurs informacje są również przechowywane w usłudze rezerwacji, z której korzystamy, checkin.no. Możesz znaleźć ich informacje o prywatnościTUTAJ.

13. Twoje prawa dostępu, usunięcia i ewentualnego przeniesienia
Masz prawo do otrzymania informacji o tym, jakie informacje o Tobie posiadamy. Możesz również zażądać, abyśmy poprawili błędne informacje lub usunęli Twoje dane.
 

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę lub zażądać przeglądu informacji, korekty lub usunięcia, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail, który podaliśmy w sekcji dotyczącej danych kontaktowych. Aby otrzymać taką informację, należy przesłać elektroniczną kopię wniosku na podpisanym dokumencie. Jeśli chcesz przenieść informacje, możemy Ci w tym również pomóc

14. Inne cele
Jeżeli będziemy wykorzystywać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, obowiązek udzielenia informacji rozpoczyna się na nowo i musimy wtedy ponownie określić, jaki jest nowy cel i ponownie podać część powyższych informacji.

15. Pliki cookie
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze podczas pobierania strony internetowej.

Przechowywanie informacji i przetwarzanie tych informacji jest niedozwolone, chyba że użytkownik został o tym poinformowany i wyraził zgodę na przetwarzanie. Użytkownik musi dowiedzieć się i wyrazić zgodę, jakie informacje są przetwarzane, jaki jest cel przetwarzania i kto je przetwarza,

Używamy plików cookie tylko po to, aby zapewnić Ci lepszą obsługę na naszych stronach, dzięki czemu nie musisz ponownie wypełniać pól za każdym razem, gdy jesteś na naszych stronach.

16. E-mail i telefon
W ramach naszej codziennej pracy korzystamy z poczty elektronicznej i telefonu.

Nasi pracownicy wykorzystują również pocztę elektroniczną w ogólnym dialogu z kontaktami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Osoba jest odpowiedzialna za usuwanie wiadomości, które nie są już aktualne, oraz co najmniej raz w roku przeglądanie i usuwanie niepotrzebnych treści w skrzynce e-mail. Po rezygnacji konta e-mail są usuwane, ale niektóre istotne wiadomości e-mail są zazwyczaj przekazywane współpracownikom.

Wrażliwych danych osobowych nie wolno przesyłać pocztą elektroniczną.

Zwracamy uwagę na fakt, że zwykła poczta e-mail nie jest szyfrowana. Dlatego nie zachęcamy do wysyłania poufnych, wrażliwych lub innych poufnych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

personvern1
personven2
personvern3
personvern4
personvern5
personvern6
personvern7
personvern8
personvern9
personvern10
personvern11
personvern12
personvern13
personvern14
personvern15
personvern16
bottom of page