top of page

For arbeidsgivere

Et samarbeid om bærekraftig rekruttering, kvalifisering og inkludering kan styrke og berike din bedrift, og samtidig gjøre medarbeiderne og bedriften bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.
 

Norske arbeidsgivere må i fremtiden benytte seg av et større mangfold av arbeidstakere enn i dag. Sammen kan vi bidra til at flere av de som ikke har en jobb i dag, blir en del av arbeidslivet i morgen. Samtidig oppfyller vi flere av FN’s bærekraftsmål.

 

Samarbeidet mellom Podium og arbeidsgiverne bygger på likeverdighet og tillit, og sentrale verdier for medarbeiderskap og bærekraft.

Hva kan vi samarbeide om?

 

Trenger du å styrke laget med en ny medarbeider?

Podium kan gjennomføre en uforpliktende kartlegging av ditt behov, og finne kvalifiserte kandidater blant våre deltakere og jobbsøkere. Det er enkelt, og det gir ofte gode resultater.

 

Eller trenger du å utdanne en fagarbeider?

Vi kan samarbeide med kvalifisering av kandidater frem til fagbrev eller kompetansebevis.

I dette samarbeidet er også fylkeskommunen og et opplæringskontor en del av samarbeidet.

 

Kanskje kan du også kan tilby en lærings- og utviklingsarena for en fremtidig arbeidstaker?

Noen av våre kandidater trenger en læringsarena fram til de er klare for en ordinær jobb. I mange tilfeller tilbys kandidaten jobb i bedriften etter fullført opplæringsperiode, men dette er ingen forutsetning.

Vi er imidlertid nøye med at våre praksiskandidater utarbeider en opplæringsplan sammen med bedriften, og at praksis gjennomføres i henhold til denne. Våre veiledere er tett på, og følger opp etter avtale. Praksisperioder kan inneholde språkopplæring, eller det kan være andre kvalifikasjoner og ferdigheter som skal på plass gjennom et opplæringsløp.

 

Trenger du annen kompetanseheving og kvalifisering?

Podium kan tilby opplæring i Norsk for dine medarbeidere. Kursene kan gis på ulike nivåer.

Vi tilbyr også opplæring i digitale ferdigheter, og tilpasser opplæringene til de digitale behovene i din bedrift.

Podium tilbyr også kompetanse og ressurskartlegging for enkeltpersoner og team, sammen med læringsverksteder om bærekraft og medarbeiderskap.

Se vår kurskatalog for flere kurstilbud.  

"Litt av motivasjonen er at det kan være vanskelig å få tak i kvalifiserte fagfolk. Gjennom samarbeidet med Podium har vi funnet to kjekke ungdommer som startet i praksis hos oss mens de fullførte fag på videregående skole.
Nå er begge i gang som lærlinger. De virker veldig motiverte for faget og for å gjøre en god jobb for bedriften og kundene.
Gjennom samarbeidet med Podium har vi lyktes med å finne gode kandidater som allerede bidrar med ny kunnskap.
Å lære opp andre er god læring også for vår bedrift, og det har virkelig vært meningsfylt å satse på disse to ungdommene."

(Arbeidsgiver i Øst-Viken)

Podiums Medspillere er bedrifter som samarbeider med Podium om rekruttering, kvalifisering og inkludering.

 

Bli en Medspiller!
Det er meningsfullt, lærerikt og lønnsomt.

bottom of page