top of page

Vi rekrutterer: Teamledere på Romerike


I Podium arbeider vi med å omgjøre et utenforskap til et medarbeiderskap.

Våre medarbeidere danner et sterkt fagmiljø hvor metodeutvikling og innovasjon er drifkraften bak de gode resultatene vi oppnår.

På Romerike starter vi nå et spennende og nytenkende tiltak: Heltidsoppfølging. Dette skal gjennomføres på Lillestrøm og Jessheim.

Vi vil gjerne invitere to Teamledere med på laget. Vi ønsker derfor å bli kjent med deg som har erfaring med:

 • Arbeid med målgruppen ungdom og/eller innvandrere

 • Studie- og karriereveiledning

 • Styrkebasert veiledningsmetodikk og Supported Employment

 • Bemanning, rekruttering, og formidling til ordinært arbeid

 • Ansvar for gjennomføring av tiltak

 • Bruk av teknologi og spill i lærings- og inkluderingsarbeid.

Arbeided består i å veilede mennesker i utenforskap inn i meningsfylte prosesser og aktiviteter som leder mot utdanning eller arbeidsdeltakelse.

Du vil også være ansvarlig for den løpende kommunikasjonen med oppdragsgiver angående inntak til tiltaket, og for rapportering i henhold til oppdragsbeskrivelsen. Som Teamleder har du med deg en veileder, og samarbeider med teamet på den andre lokasjonen. Podium leverer Heltidsoppfølging på oppdrag for Nav. Vi har derfor følgende kvalifikasjonskrav:

 • Minimum treårig høyskoleutdanning (innen psykologi, pedagogikk, karriereveiledning, eller relevant sosialfaglig retning)

 • Markeds- og formidlingskompetanse

 • Inkluderingskompetanse gjennom arbeid med tiltak for målgruppen ungdom og/eller innvandrere

Våre verdier, Profesjonell, Inkluderende og Ambisiøs, går igjen i vårt arbeid med våre deltakere, og i vårt medarbeiderskap. Du vil derfor trives og utvikle deg i Podium dersom du har:

 • Ønske om å gjøre en forskjell for andre

 • Ønske om å ta del i et arbeidsmiljø som skaper verdier for samfunnet, og for enkeltmennesket

 • Ønske om å utvikle deg faglig, og delta i innovasjonsprosesser

 • Evnen til å jobbe planmessig og metodisk

 • Evne til å skape gode relasjoner i veiledningsprosesser

 • Evne til å lede og skape engasjement i endringsprosesser.

Kunne du tenkt deg å bli kjent med oss? Vi hører gjerne fra deg!


SØK PÅ STILLINGENbottom of page