top of page

Velkommen til vårt webinar om GAMIFY - en alternativ opplæringsarena


Gamify er en ny metode laget av et team bestående av lærere, sosialpedagoger og gamingpedagoger/spillpedagoger. Teamet jobber med skoleelever i ungdomsskolen og mellomtrinnet som av ulike årsaker sliter eller er i ferd med å falle utenfor skolesystemet. Gamify tilbys som én-til-én-undervisning på alternativ opplæringsarena, og som gruppetilbud for elever som har behov for tilrettelegging.


Vi har erfart at det er mye interesse rundt tilnærmingen vår, og derfor holder vi dette webinaret for å svare på ulike spørsmål folk måtte ha, og for å skape et forum for

interesserte pedagoger. Her deler vi våre

erfaringer og resultater fra vårt arbeid med

målgruppen og metoden.


Hvis du er interessert i å delta på dette webinaret kan du melde deg på i skjemaet nedenfor.

Webinaret holdes på Microsoft Teams

torsdag 1. september, fra kl. 14.00 til ca. 14.45,

og er gratis.

Vi inviterer spesielt pedagoger, miljøarbeidere og rådgivere i skolevesenet, og inviter gjerne flere fra omgangskretsen din!Gamify leveres av bedriftssamarbeidet Podium, Playwell og Jobloop

Vi har etablerte gamingsentre i Oslo (v/BI i Nydalen), Fredrikstad (Torvbyen kjøpesenter), Bergen (sentrum) og Tønsberg (nyetablert) og tilbyr Gamify som et av våre mange konsepter innen kvalifisering og inkludering.

Når elevene kommer til oss, gjennomfører vi en kartlegging og utarbeider en individuell opplæringsplan i samarbeid med skolen. Slik får eleven tett og individuelt tilrettelagt oppfølging av en gamingpedagog, der vi jobber med elevene på tre måter:

  • Vi bruker dataspill for å jobbe med å nå faglige læringsmål (f,eks Civilization i historie, Minecraft i matte og novellespill i språkfag)

  • Vi jobber sosialpedagogisk og miljøterapeutisk gjennom å spille sammen i samarbeidsspill som Fortnine, Minecraft, m.m.

  • Vi bruker spill til å lære arbeidslivsferdigheter som koding, design og videoredigering. Dette ser vi ofte gir økt motivasjon, mestring og selvfølelse blant elevene.

Fagteamet vårt er en del av et ledende fagmiljø på bruk av dataspill i læring og miljøterapi. Teamet har sterk tilknytning til Høgskolen på Vestlandet hvor vi samarbeider om utviklingen av vår spillbaserte metode.

Vi kan også bookes til fagmøter ute på skolene eller invitere dere til et av våre gamingsentre.

Ta kontakt med våre medarbeidere i de ulike regionene for å avtale tidspunkt:


For generelle henvendelser: Silje.henriksen@podium.no - Leder for fag og utvikling

コメント


bottom of page