top of page

Om det å være en god kollega


DET LILLE EKSTRA

Ordet kollega har sitt opphav fra latin, og betyr "som er valgt sammen med". Ordet sammen synes jeg her er viktig å bemerke seg. Samhandling mellom oss mennesker blir ofte referert til som kommunikasjon, og dette ordet har også et interessant opphav. På latin betyr det nemlig "å gjøre felles". I undervisningen buker jeg ofte denne informasjonen når jeg skal lære deltakerne våre om hvordan man på best mulig måte skal kunne klare å starte en dialog med mulige arbeidsgivere. Mann må finne en fellesnevner. En felles plattform.

Siden vi kollegaer er valgt sammen med hverandre så tolker jeg det dit hen at vi er alle i samme båt. Og er man i samme båt så har man som regel samme destinasjon. Om bord i båten har vi kanskje forskjellige oppgaver, men felles for oppgavene er at de til sammen gjør at båten kommer dit den skal med den lasten (les: formålet) den skal. Der Silje (adm.dir i Podium) er kaptein så er andre maskinister, dekksmatroser, styrmenn osv. En ting er sikkert - Kaptein Silje klarer ikke å håndtere et helt skip alene, på lik linje som vi andre også er avhengige av de andre funksjonene rundt oss på båten.

Her kommer uttrykket Det Lille Ekstra inn. Å gjøre noe som ikke nødvendigvis er din oppgave, men som gagner èn eller flere av dine kollegaer. Oppgaven står nødvendigvis ikke i stillingsinstruksen til noen av oss, så det faller på oss alle, men blir det ikke gjort så kan det bremse noe av fremdriften til skuta. Noen er veldig flinke til å ta ansvar her, men andre har et potensiale til å bli flinkere. Det Lille Ekstra kan være alt fra å sette på kaffe, vanne planter, tømme søppel og til alle mulige andre gjøremål. Det er ikke nødvendigvis de største oppgavene, men de betyr likevel noe.

Så være en god kollega, og gjør det lille ekstra du også så sørger vi sammen for at skuta kommer trygt i havn.

- Ola Skodvin, Mood Manager i Podium

bottom of page