top of page

Pufferfish Privatistutdanning: Nytt tilbud for privatkunder

Oppdatert: 19. okt. 2023


De siste årene har Podium levert AMO-tiltaket Spillbasert kvalifisering på vegne av NAV. Målgruppen vår har vært unge arbeidssøkere som ikke har fullført VGS. I denne perioden har mange dyktige privatister gjennomført og bestått eksamen med veldig gode resultater. Vi har parallelt med dette jobbet med å utvikle dette konseptet og gjøre tjenesten tilgjengelig for alle. Nå er vi endelig klare til å lansere Pufferfish privatistutdanning ut på privatmarkedet. Påmeldingen er allerede åpen, og studiestart er 14. august! Vi er også godkjent hos Lånekassen, som betyr at elevene våre kan få studiestøtte.


Det er dessverre veldig mange som dropper ut av videregående. Vi har sett på statistikk, ulike undervisningsmetoder, og vi har snakket med elever og lærere for å prøve å komme til bunns i årsakene til at så mange dropper ut, og hvordan vi kan gjøre vårt for å bekjempe utenforskap.

Tilbakemeldingene vi har fått dreier seg mye om at veldig mange elever føler at de ikke passer inn i de veldig firkantede rammene i skolen. Mange føler at de ikke blir sett, og at behovene deres ikke blir tatt på alvor. Det gjør at mange mister motivasjonen. Ikke fordi de ikke kan noe, men fordi de ikke får rom til å utforske og utfolde seg på sine premisser.


I Pufferfish har vi snudd dette helt på hodet. For det første kombinerer vi ordinære lærebøker med store spilltitler. Og selvfølgelig spiller læreren sammen med elevene. Vi legger også stort fokus på den enkelte elevs spesifikke behov og forutsetninger, og lar elevene ta aktiv del i undervisningen med det de allerede måtte ha av fagkunnskap om det vi jobber med. På denne måten skaper vi en følelse av verdi og mestring, og dermed også motivasjon for å fullføre løpet.


Ingen kan alt, men alle kan noe!


Resultatene taler for seg selv, og forteller oss at dette funker!


Bli bedre kjent med konseptet, metodikken og filosofien, og kjøp studieplass på Pufferfish.no.
Comments


bottom of page