Podium Helse- og arbeidsmestring

Podium Helse- og arbeidsmestring leverer helserelaterte tjenester for NAV i flere fylker. Tjenester tilbys både for kandidater med eller uten arbeidsforhold, eller for sykmeldte arbeidstakere. Tjenestene som tilbys kan være gruppebasert med individuelt fokus eller ren individuell oppfølging.

Vi har nært samarbeid mellom lokale helseaktører, hvor vi sammen leverer et tverrfaglig opplegg av høy kvalitet. Individuelle forutsetninger hensyntas, og felles mål er å komme i arbeid.

Gjennom et nært samarbeid mellom arbeidsgiver, kandidat og NAV, finner vi den beste løsningen.