top of page

For oppdragsgivere

Podium leverer et bredt spekter av kurs og tiltak gjennom rammeavtaler med NAV, fylkeskommuner og kommuner. Målgruppene vi jobber med er arbeidssøkere eller i et kvalifiserende løp. Vi har prosesskurs hvor veiledningsmetodene våre er viktig for måloppnåelse og kvalifiserende kurs hvor undervisningsmetodene og oppfølgingsmetodene våre er avgjørende for resultatene vi oppnår.

Vi jobber kontinuerlig med tjenesteutvikling, pedagogisk utviklingsarbeid og digitalisering for å oppnå målet vårt om å være bindeleddet mellom utenforskap og medarbeiderskap.

 

Podium er en kunnskapsbedrift med et sterkt og innovativt fagmiljø. Dette gjør at Podium også har en åpen kurskatalog for bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Her tilbyr vi kompetansehevende kurs og seminarer til yrkesgrupper som jobber med inkluderingsarbeid og med mennesker i kvalifiserende løp.

Knut-K.-Bjørge-regionleder-Østfold-300x300.png

«Hos Podium jobber vi med utgangspunkt i at "der det finnes vilje, finnes det vei". Vår jobb er å møte hver enkelt der de måtte være, og etter beste evne bistå med "hjelp til selvhjelp" slik at deltakeren selv evner å gå videre med styrket tro på seg selv mot en fremtidig økonomisk bærekraftig yrkeskarriere»

Knut Kloster Bjørge,

Avdelingsleder Halden og Moss

Podium har tilbud til mange målgrupper:

Norskopplæring - Ulike tiltak og kurskonsepter for deltakere som har norsk som andrespråk. Vi tilbyr opplæring helt fra alfanivå til B2 nivå, og tilpasset opplæring avhengig an hvilket språkspor deltakeren er i. Noen av språktiltakene vi tilbyr inneholder også målrettet språkopplæring ute på arbeidsplasser og vi har et stort nettverk av arbeidsgivere i regionene. Deltakerne meldes opp til offentlig prøve i norsk.

Spillbasert undervisning – Et kurskonsept som bistår deltaker til å fullføre videregående skole. Disse kurssentrene drives av lærere og spillpedagoger og tilbyr undervisning i skolefag på en helt ny måte. Ved hjelp av spillpedagogikk og topp utstyrt gamingsenter gjennomfører deltakerne våre videregående skole. Deltakerne meldes opp til privatisteksamen.

Grunnleggende IT – Et kurskonsept som kvalifiserer deltakerne til å nyttiggjøre seg av alle digitale tilbud, tjenester og løsninger vi omgir oss med i samfunnet. Den digitale utviklingen har skutt fart, og dette konseptet gir deltakerne det de trenger for å håndtere dagens basiskrav til digital kompetanse i hverdagsliv og i arbeidsliv.

IT-utvikler – Et kurskonsept for deltakere som er interessert i data, gaming, koding og programmering. Deltakerne bygger opp en portefølje i kursforløpet. Dette kurset kvalifiserer deltakerne i koding og inneholder mulighet for nettverksbygging og arbeidstrening i teknologibedrifter.  

Karriereveiledning for unge voksne opp til 30 år  

Ulike arbeidsmarked tiltak hvor veiledning, jobbsøkerprosessen og arbeidstrening er i fokus 

 

Karriereveiledning og Jobbsøkerkurs for voksne  

Ulike arbeidsmarkedstiltak hvor karriereveiledning, overgangsprosesser, arbeidstrening er en del av kurstilbudet 

 

Karriereveiledning og jobbsøkerkurs på eget morsmål.  

Tilbudet er for nyankomne til Norge. Disse kursene følger læreplan i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Undervisningsspråket i disse kursene er tilpasset brukergruppens behov. Eksempel kan være Engelsk, Spansk, Polsk, Russisk eller Ukrainsk.

bottom of page