top of page

For oppdragsgivere

Podium leverer et bredt spekter av kurs og tiltak gjennom rammeavtaler med NAV, fylkeskommuner og kommuner. Målgruppene vi jobber med er arbeidssøkere med ulik bakgrunn, som skal finne sin vei inn i arbeidslivet til lønnet arbeid og læreløp innen ulike fagretninger. Dette gjøres via ulike aktiviteter som fremmer tilknytning til arbeidslivet. Det kan være yrkesrettede kurs av kortere varighet som ofte inneholder en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, samt kvalifiserende kurs. De kan også omfatte arbeidspraksis i en ordinær virksomhet. 

Podium leverer tjenester i flere regioner:

Øst-Norge

(Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold)

 

Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Undervisningsspråket i disse kursene er tilpasset brukergruppens behov. Eksempel kan være Engelsk, Spansk, Polsk, Russisk eller Ukrainsk.

Holdes i Sandvika

Kontaktperson: Silje G. Henriksen

Målrettet norskopplæring​

Holdes på Lillestrøm og Jessheim​

Kontaktperson: Håvar Willadsen

Heltidsoppfølging​

Holdes på Lillestrøm og Jessheim​

Kontaktperson: Håvar Willadsen

 
Aktiv på vei mot læreplass​

Aktiv på vei mot læreplass er et tiltak for arbeidssøkere som har falt ut av yrkesfaglig opplæring, men ønsker å fullføre. Vi tilrettelegger individuelt og bistår med både opplæring, karriereveiledning, og å finne lærebedrift. Tiltaket gir deltakeren både en-til-en-oppfølging og gruppeaktiviteter. Dersom deltakeren mangler eksamen i noen av fagene kan vi i tillegg tilby undervisning og oppmelding til privatisteksamen.

 

Kurset holdes på Lillestrøm, Sarpsborg, Moss, Ås, og Askim​

Kontaktperson: Kristin Kvålsgard

Jobbklubb for ungdom​

Holdes i Moss og Askim​

Kontaktperson: Kristin Kvålsgard

Salg og Service​

Dette kurset gjør deltakeren bedre kvalifisert til arbeid i salg- og servicebedrifter. Kurset har 7 inspirerende moduler og er gruppebasert.

Etter teoridelen følger en praksisdel ute i relevant bedrift hvor deltakeren får en-til-en-oppfølging.

Egne tilpassede kurs for minoritetsspråklige kan også gjennomføres.

Kurset holdes i Ski​

Kontaktperson: Kristin Kvålsgard

Spillbasert kvalifisering - VGS i et gamingsenter​

Et kurskonsept som bistår deltaker til å fullføre videregående skole. Disse kurssentrene drives av lærere og spillpedagoger og tilbyr undervisning i skolefag på en helt ny måte. Ved hjelp av spillpedagogikk og topp utstyrt gamingsenter gjennomfører deltakerne våre videregående skole. Deltakerne meldes opp til privatisteksamen.

Holdes i Oslo og Fredrikstad​

Kontaktperson: Silje G. Henriksen

 
Sommerskole for grunnskolen​

Holdes i Osl​o, i samarbeid med Osloskolen

Kontaktperson: Silje G. Henriksen

 
Alternativ Opplæringsarena, Gamify​

Holdes i Asker og Oslo​

Kontaktperson: Silje G. Henriksen

Avklaring for helsefag​

Holdes i Askim og Sarpsbord​

Kontaktperson: Håvar Willadsen

Norskopplæring for minoritetsspråklige​

Ulike tiltak og kurskonsepter for deltakere som har norsk som andrespråk. Vi tilbyr opplæring helt fra nivå A1 og opp til nivå B2, og tilpasset opplæring avhengig an hvilket språkspor deltakeren er i. Noen av språktiltakene vi tilbyr inneholder også målrettet språkopplæring ute på arbeidsplasser og vi har et stort nettverk av arbeidsgivere i regionene. Deltakerne meldes opp til offentlig prøve i norsk.

Holdes i Fredrikstad​

Kontaktperson: Håvar Willadsen

Yrkesnorsk med arbeidspraksis​

Holdes i Halden​

Kontaktperson: Håvar Willadsen

Læreplasskurs​

Holdes i Oslo, Sandvika, Drammen, Sarpsborg og Lillestrøm​

Kontaktperson: Kristin Kvålsgard

Fagspråklig opplæring for lærlinger​

Holdes i Fredrikstad​

Kontaktperson: Silje G. Henriksen

Sør-Norge

(Agder, Vestfold, Telemark)

Oppfølging​

På oppdrag fra Nav leverer Podium arbeidsrettet tiltak for de som står utenfor arbeidslivet. Vi bistår sykemeldte, arbeidsledige, og personer med nedsatt arbeidsevne med å komme i arbeid, eller beholde lønnet arbeid. Innholdet i tiltaket er karriereveiledning, jobbsøking, tilrettelegging og individuell tilpasning til deltaker.

Tiltaket er individuelt, og oppfølgingsbehovet vil variere fra person til person. I gjennomsnitt tilbyd Podium 10 veiledningstimer per deltaker per måned. Deltaker søkes inn for 6 måneder om gangen. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket forlenges inntil 3 år.

Vi ønsker å møte den enkelte deltaker der hen er, og være med på å finne drømmer og mål sammen med deltakeren, og gjøre et utenforskap om til et medarbeiderskap.

Holdes i Mandal, Kristiansand og Arendal​

Kontaktperson: Ingjerd Sørensen

Programmering og koding

Holdes i Larvik og Tønsber​g

Kontaktperson: Kristin Kvålsgard

Vest-Norge

I Vestland og Rogaland leverer podium podium følgende tiltak, med JobLoop som underleverandør:

Grunnleggende IT-kompetanse​

Et kurskonsept som kvalifiserer deltakerne til å nyttiggjøre seg av alle digitale tilbud, tjenester og løsninger vi omgir oss med i samfunnet. Den digitale utviklingen har skutt fart, og dette konseptet gir deltakerne det de trenger for å håndtere dagens basiskrav til digital kompetanse i hverdagsliv og i arbeidsliv.

Digitale- og fysiske kurs i Bergen og omegn

Kontaktperson: Kristin Kvålsgard

IT-kurs med praktisk oppfølging

Holdes i Stavanger og Haugesund​

Kontaktperson: Kristin Kvålsgard

IT-utvikler​

Et kurskonsept for deltakere som er interessert i data, gaming, koding og programmering. Deltakerne bygger opp en portefølje i kursforløpet. Dette kurset kvalifiserer deltakerne i koding og inneholder mulighet for nettverksbygging og arbeidstrening i teknologibedrifter.

Holdes i Bergen​

Kontaktperson: Kristin Kvålsgard

Nord-Norge

I Nordland, Troms og Finnmark leverer Podium følgende tiltak, med JobLoop som underleverandør:

​Digitale talenter​

Nettbasert kurs

Kontaktperson: Silje G. Henriksen

bottom of page