top of page

For oppdragsgivere

Podium leverer et bredt spekter av kurs og tiltak gjennom rammeavtaler med NAV, fylkeskommuner og kommuner. Målgruppene vi jobber med er arbeidssøkere eller i et kvalifiserende løp. Vi har prosesskurs hvor veiledningsmetodene våre er viktig for måloppnåelse og kvalifiserende kurs hvor undervisningsmetodene og oppfølgingsmetodene våre er avgjørende for resultatene vi oppnår.

Vi jobber kontinuerlig med tjenesteutvikling, pedagogisk utviklingsarbeid og digitalisering for å oppnå målet vårt om å være bindeleddet mellom utenforskap og medarbeiderskap.

 

Podium er en kunnskapsbedrift med et sterkt og innovativt fagmiljø. Dette gjør at Podium også har en åpen kurskatalog for bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Her tilbyr vi kompetansehevende kurs og seminarer til yrkesgrupper som jobber med inkluderingsarbeid og med mennesker i kvalifiserende løp.

Podium har tilbud til mange målgrupper:

Norskopplæring - Ulike tiltak og kurskonsepter for deltakere som har norsk som andrespråk. Vi tilbyr opplæring helt fra nivå A1 og opp til nivå B2, og tilpasset opplæring avhengig an hvilket språkspor deltakeren er i. Noen av språktiltakene vi tilbyr inneholder også målrettet språkopplæring ute på arbeidsplasser og vi har et stort nettverk av arbeidsgivere i regionene. Deltakerne meldes opp til offentlig prøve i norsk.

Spillbasert undervisning – Et kurskonsept som bistår deltaker til å fullføre videregående skole. Disse kurssentrene drives av lærere og spillpedagoger og tilbyr undervisning i skolefag på en helt ny måte. Ved hjelp av spillpedagogikk og topp utstyrt gamingsenter gjennomfører deltakerne våre videregående skole. Deltakerne meldes opp til privatisteksamen.

Grunnleggende IT – Et kurskonsept som kvalifiserer deltakerne til å nyttiggjøre seg av alle digitale tilbud, tjenester og løsninger vi omgir oss med i samfunnet. Den digitale utviklingen har skutt fart, og dette konseptet gir deltakerne det de trenger for å håndtere dagens basiskrav til digital kompetanse i hverdagsliv og i arbeidsliv.

IT-utvikler – Et kurskonsept for deltakere som er interessert i data, gaming, koding og programmering. Deltakerne bygger opp en portefølje i kursforløpet. Dette kurset kvalifiserer deltakerne i koding og inneholder mulighet for nettverksbygging og arbeidstrening i teknologibedrifter.  

Oppfølging

Oppfølgingstiltaket gir deltakeren bistand med å skaffe og/eller beholde lønnet arbeid. Gjennom tiltaket bidrar Podium til at deltakeren i størst mulig grad blir selvforsørget med en varig tilknytning til arbeidslivet, i tett samarbeid og dialog med deltakeren, arbeidsgiver(e) og andre relevante aktører ute på arbeidsplass.

Sammen utforsker vi arbeidsoppgaver og tilretteleggingsmuligheter, med fokus på inkludering og relasjonsbygging, og det gis opplæring og støtte som fører til mestringsopplevelse og opplevd jobbmatch med tilhørende arbeidsavtale om lønnet jobb.

Tiltaket er individuelt tilrettelagt, og har en bredde i arbeidsrette de aktiviteter/innhold.

Vi skreddersyr tiltaket til den enkeltes behov for bistand til å komme i jobb og bli en varig og stabil arbeidstaker.

Aktiv på vei mot læreplass er et tiltak for arbeidssøkere som har falt ut av yrkesfaglig opplæring, men ønsker å fullføre. Vi tilrettelegger individuelt og bistår med både opplæring, karriereveiledning, og å finne lærebedrift. Tiltaket gir deltakeren både en-til-en-oppfølging og gruppeaktiviteter. Dersom deltakeren mangler eksamen i noen av fagene kan vi i tillegg tilby undervisning og oppmelding til privatisteksamen.

Salg og service

Dette kurset gjør deltakeren bedre kvalifisert til arbeid i salg- og servicebedrifter. Kurset har 7 inspirerende moduler og er gruppebasert.

Etter teoridelen følger en praksisdel ute i relevant bedrift hvor deltakeren får en-til-en-oppfølging.

Egne tilpassede kurs for minoritetsspråklige kan også gjennomføres.

Karriereveiledning for unge voksne opp til 30 år  

Ulike arbeidsmarked tiltak hvor veiledning, jobbsøkerprosessen og arbeidstrening er i fokus 

 

Karriereveiledning og Jobbsøkerkurs for voksne  

Ulike arbeidsmarkedstiltak hvor karriereveiledning, overgangsprosesser, arbeidstrening er en del av kurstilbudet 

 

Karriereveiledning og jobbsøkerkurs på eget morsmål.  

Tilbudet er for nyankomne til Norge. Disse kursene følger læreplan i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Undervisningsspråket i disse kursene er tilpasset brukergruppens behov. Eksempel kan være Engelsk, Spansk, Polsk, Russisk eller Ukrainsk.

bottom of page