top of page

Tilrettelagt alternativ opplæringsarena:
Gamify

Vi i Podium har sammen med JobLoop og Playwell, startet et nytt og spennende tilbud for barn og ungdom med behov for tilrettelagt alternativ opplæringsarena. Dette tilbudet har vi kalt Gamify, og metoden går ut på at vi bruker elevens interesse for gaming for oppnåelse av både sosiale og faglige mål.

Sammen med skolen velger vi læreplanmål tilpasset elevens IOP, og fokuserer på ett eller flere fag fra elevens timeplan.

Det som skiller oss ut er at vi holder til på et gamingsenter.

Når elevene kommer til oss gjennomfører vi en kartlegging og utarbeider en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med skolen. Slik får eleven tett og individuelt tilrettelagt oppfølging av en av våre spillpedagoger.

Vi jobber med elevene på tre måter:

  • Vi bruker dataspill for å nå læreplanmål (f.eks. Sid Meyer's Civilization i historie og samfunnsfag, Minecraft i matematikk, og novellespill i språkfag)

  • Vi jobber sosialpedagogisk og miljøterapeutisk gjennom å spille sammen i samarbeidsspill som Fortnite, Minecraft, etc.

  • Vi bruker spill til å lære arbeidslivsferdigheter som koding, design, og videoredigering. Dette ser vi ofte at gir økt motivasjon, mestring og selvfølelse blant elevene.

Vi har for tiden muligheter til å ha elever inne på mandager og fredager. Ved stor etterspørsel vil vi se på mulighetene for å utvide tilbudet til flere dager. Tilbudet er egnet for elever med vedtak om tilrettelagt opplæringsarena. Hvis du er en fremoverlent pedagog som ønsker å samarbeide med oss, håper vi at du har lyst til å samarbeide med oss!

Skjermbilde_2024-04-22_104155.png

Innblikk i Gamify

"It Takes Two" er et spill i sjangeren action-eventyr, som vi ofte

bruker. Dette er et spill hvor to personer spiller sammen. Det

krever mye kommunikasjon, samarbeid og kreativ tenking for å

komme seg gjennom. Spillet er delt opp i flere deler, og vi er

innom flere undersjangre. Variasjonen gjør at spillet fenger og

holder elevene (og oss lærere!) engasjert gjennom hele økten.

Vi spiller som karakterene Cody og May som akkurat har

fortalt datteren sin at de skal skilles. De har sklidd fra hverandre,

og forholdet er ikke som det en gang var. Datteren begynner å

gråte, og dråpene treffer to leirefigurer som hun har laget, av

foreldrene sine. Når tårene treffer figurene kommer de til liv, og

det er disse figurene man spiller som - den ene spilleren er Cody,

og den andre May. Målet er å reparere parforholdet og komme tilbake til deres menneskelige form.

Handlingen i spillet danner grunnlaget for å gjøre en spillanalyse eller muntlig presentasjon i norsk og engelsk. Spillet er relasjonsbyggende, og krever som sagt mye samarbeid og kommunikasjon.

it-takes-two.jfif

Møt veilederne

Vi i Gamify fokuserer på at hver enkelt deltaker skal oppleve mestring ved å tilpasse undervisningen etter hvilke spill elevene liker å spille. Vi brenner for denne alternative opplæringsarenaen, og vi ser tydelig at det fungerer. Det er utrolig givende og meningsfylt arbeid. Vi har selv flere års erfaring som gamere i mange ulike spill, og kjenner spillverdenen godt. Dermed har vi et felles grunnlagmed elevene på dette. At vi "snakker det samme språket" bidrar sterkt til å skape tillit og gode relasjoner mellom elev og lærer.

Kenneth
Kenneth
Sjur

Vår bakgrunn, kompetanse og personlighet er variert - noen har jobbet som lærere i "vanlig" skole, noen er aktive e-sportsutøvere, noen har erfaring innen drift og ledelse, osv. Felles for oss alle er at vi er utdannet innenfor sosiale, innovative, eller pedagogiske fag. Vi har ulike perspektiver og erfaringer med oss i hver vår ryggsekk, og disse deler vi med både kolleger, elever, lærere og andre samarbeidspartnere.

Vi er engasjerte og tilstede i øyeblikket, og streber aktivt etter å løse eventuelle problemer, og med å utvikle nye løsninger.

Skjermbilde_2024-04-22_103832.png

Vi ser dessverre at stadig flere elever ikke blir motivert av ordinær skolegang, og at det fører til en økning i fravær. Vi mener det viktigste vi som voksne kan gjøre for barna våre er å være engasjert og nysgjerrige på hobbyene deres. Barns interesser må tas på alvor.

96% av gutter, og 76% av jenter mellom 9 og 18 år spiller dataspill. Det å være foran en datamaskin eller spillkonsoll er noe barn forbinder med å ha det gøy. Vi synes at læring skal være gøy, og derfor bruker vi gaming i skolefag!

Kontakt

Oslo

Kontaktperson:

Sjur Hovi

Mail:

sjur.hovi@podium.no

Bergen

Kontaktperson:

Kim A. Brurok Stokkeland

Mail:

kim@jobloop.no

bottom of page