Skip Navigation LinksVisjon-og-verdier

​​Vår visjon og våre verdier

 

Visjon

Vi vekker interesse! Hos vår kunde (NAV), hos våre deltagere, samarbeidspartnere, i næringslivet, som kollegaer og som ledere.

 

Våre verdier

Verdiene våre gjenspeiles i konkret handling og adferd – som vi lever etter hver dag, året rundt. De skal gjenspeiles i møte med kunden vår (NAV), med våre samarbeidspartnere i næringslivet, internt i bedriften, blant kollegaer og ikke minst ovenfor våre deltagere.

Våre verdier.PNG 

 Verden

 • Vi har kunnskap om mangfold, migrasjon og språk.
 • Vi har et flerkulturelt arbeidsmiljø.
 • Vi er Rasismefri sone.

Engasjement

 • Vi gleder oss over egen, andres og felles utvikling.
 • Vi inspirerer og ser muligheter.
 • Vi jobber ut fra ressursene til den enkelte. 

Kvalitet

 • Vi holder oss oppdaterte.
 • Vi tenker helhetlig.
 • Vi kvalitetssikrer.

Kompetanse

 • Vi omsetter ny kunnskap til praksis.
 • Vi deler kunnskap og lærer av hverandre.
 • Vi har faglig bredde.

Empati

 • Vi ser andres behov.
 • Vi bryr oss om mennesker.
 • Vi utviser forståelse og varme.

Respekt

 • Vi tar mennesker på alvor.
 • Vi anerkjenner og ser individet.
 • Vi verdsetter ulikhet.