Skip Navigation Linksvåre-kurs-tiltak-på-timen

​​Tiltak på timen


Podium og NAV tilbyr tiltaket Tiltak på timen med varighet på 4 uker, med mulighet for forlengelse inntil totalt 24 uker. Kurset avsluttes med umiddelbar virkning dersom du når målet om lønnet arbeid før den tid.

TPT er tilbud til alle som mottar sosial stønad fra NAV. NAV krever at du deltar på TPT for at du kan få din ytelse utbetalt. Dette er et individuelt tilpasset kurs, med fokus på dine behov. Vi legger vekt på hvordan du med hjelp av vår erfaring raskere kan komme deg ut i jobb eller fullføre skolegang. ​

Tiltak på Timen tilbyr vi bl.a. i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden .​