Skip Navigation Linksvåre kurs ressursavklarende-kurs-for-innvandrere

​Ressursavklarende kurs for innvandrere​

Podium og NAV tilbyr i fellsskap tiltaket Ressursavklarende kurs for innvandrere, med en varighet på 10 uker.

Kurset er for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, med liten tilknytning til arbeidsmarkedet. Kurset er arbeidslivs-forberedende, der du som deltakerne skal gis ferdigheter som er arbeidslivs-relevante og relevante for din totale livssituasjon.

Ressursavklarende kurs for innvandrere tilbys i Arendal og Kristiansand