Skip Navigation Linksartikkel-intervju-Mehmet-Unsal

​​Fant jobbdrømmen i Podium​Mehmet Unsal var på jobbsøkerkurs i Podium Drammen og endte opp som instruktør selv. – Jeg bidrar til å oppfylle deltakeres drøm om jobb. De får en bedre hverdag, og jeg føler at jeg tar et viktig samfunnsansvar, sier han.


Da Mehmet var på jobbsøkerkurs i Podium, oppdaget han muligheten til å jobbe med innvandrere som instruktør. Han ble spurt om han ville søke på en traineestilling og fikk jobb på kurset "Veien til arbeid for minoritetsspråklige". Som instruktør i Podium opplever Mehmet at han får bruk for sine erfaringer som andregenerasjonsinnvandrer. 

– Vi som er andregenerasjonsinnvandrere kjenner både det norske språket og kulturen godt og kan derfor hjelpe andre i møte med det norske samfunnet. De fleste av deltakerne våre sliter med språket, men jeg forstår lettere budskapet i det de sier, fordi jeg har en liknende bakgrunn, forklarer instruktøren.

Vil hjelpe innvandrere

Mehmet har tyrkisk som førstespråk, men han er selv født og oppvokst i Drammen. Han bestemte seg tidlig for at han ville ta høyere utdanning og bruke ressursene sine i det norske samfunnet. 

– Jeg oppdaget hva som ga mening og verdi og ønsket ikke være en egoist. Jeg ville bidra til et fellesskap i samfunnet, forteller han.

I Podium får han muligheten til å hjelpe mennesker med å finne en plass i det norske arbeidslivet.

– Mange har en familie de må forsørge og er avhengige av å ha en jobb. Jeg får god samvittighet når jeg ser at hverdagen deres lysner, sier han og smiler.

Ingen av hverdagene i Podium er like – de er styrt ut fra deltakernes behov. Mehmet opplever mye glede og engasjement ved å hjelpe deltakerne i møte med ulike hindringer.

– Deltakerne opplever flere utfordringer enn jeg kunne forestille meg da jeg begynte i jobben. Når vi kommer forbi problemene, føler jeg at jeg utfører en viktig jobb, sier han.

Lærer av hverandre

Cirka 85 prosent av deltakerne i Podium Drammen er innvandrere, og på kurset "Veien til arbeid for minoritetsspråklige" kommer deltakerne fra alle verdenshjørner.

– Jeg opplever at deltakerne lettere får tillit til meg, fordi jeg er innvandrer selv. Det gir meg også fordeler at jeg kan tyrkisk. Det er mange tyrkiske innvandrere i Drammen, og jeg kan lett forstå andre språk som likner tyrkisk. Det gjør kommunikasjonen lettere, sier Mehmet.

Sammen med sine kolleger underviser han i temaer som er viktig for jobbsøkere. Han lærer ikke bare deltakerne hvordan de kan skrive gode søknader og CVer; jobben handler vel så mye om å bygge selvtillit og motivasjon. Målet er å få deltakerne ut i jobb eller praksisplass, slik at de får brukt ressursene sine på en god måte. Selv om Mehmet opplever at det gir mye mening å hjelpe kursdeltakerne, føler han at han får like mye tilbake fra dem.

– Jeg lærer veldig mye om ulike kulturer og tradisjoner. Det blir en toveiskommunikasjon, og vi lærer av hverandre, understreker han.

Det er ikke bare deltakerne som får Mehmet til å trives godt på jobb.

– Arbeidsmiljøet er helst spesielt. Jeg føler at de som jobber her er så engasjerte i både deltakerne og i jobben sin. Det er et veldig godt felleskap mellom instruktørene, og vi støtter hverandre. Det er noe av det jeg setter størst pris på, forteller instruktøren.