Skip Navigation LinksNæringslivet

​​​​​​Næringslivet

Vi har 13 års erfaring med arbeidsrelatert rådgivning, og gjennom disse årene har vi tilbudt arbeidsrettede tiltak i samarbeid med NAV. Vi har 20 kurssteder og 170 instruktører tilknyttet oss til enhver tid.

Vårt nedslagsfelt er i Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Østfold og Agder.

Podium er en del av Jobzone Holdning, med nær relasjon til våre søsterselskaper HR-Huset AS og Smart Karriere AS. I tillegg har vi spisset vår kompetanse ved å opprette en underavdeling; MOSA(Migrasjons- og språkavdelingen).

Podium - en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter
Vi ønsker å være bindeleddet som skaper suksess for begge parter. Dette gjør vi ved å matche våre kandidater til riktig bedrift, både når det gjelder jobber og praksisplasser. Ved å prekvalifiserer våre deltagere og igjennom tett dialog følger vi opp både bedriften og kandidatene. Vår kompetanse innen bl.a. mangfoldsledelse, konflikthåndtering, språkopplæring, samt generell basiskompetanse kan være til stor nytte for våre samarbeidsbedrifter i næringslivet.

Våre verdier er dypt forankret i vår organisasjon, og de danner fundamentet for hvordan vi møter NAV, våre deltakere og næringslivet.

Vi møter alle utfordringer, men med en fleksibel, praktisk og målorientert tilnærming leverer vi synlige resultater.

Har DERE behov for arbeidskraft og kunnskap? Da ønsker VI å være en god samarbeidspartner.

 

 


 

​​

​​